46η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή  30  Δεκεμβρίου  2015 και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

  1. Αποδέσμευση και Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. Έτους 2016

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Καστοριάς

 

 

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

Σας προτείνουμε...

Skip to content