45η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Υποβολή ή μη αίτησης για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (υπ’ αριθμ. 778/121/1996 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς) με την διαδικασία του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2664/98, στο Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς.
 2. Υποβολή ή μη αίτησης για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης (υπ’ αριθμ. 33/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς) με την διαδικασία του άρθρου 6, παρ. 4 του Ν. 2664/98, στο Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς.
 3. Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 3/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Στεργίου Σωτηρίου κατά Δήμου Καστοριάς – πρώην Δήμου Μακεδνών)
 4. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών Αλεξ. Κομνηνού και Κολοκοτρώνη» Α.Μ. 107/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 5. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση συντήρησης κλειστού γυμναστηρίου ΕΠΑΛ» Α.Μ. 109/2016, προϋπολογισμού 6.700,00 €
 6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση πλατείας Τ.Κ. Οξυάς» Α.Μ. 111/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Συντήρηση νεκροταφείου Δ.Κ. Καστοριάς» Α.Μ. 112/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 8. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ. Υψηλού» Α.Μ. 113/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 9. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Βυσσινιάς» Α.Μ. 114/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 10. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου κυλικείου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μανιάκων» Α.Μ. 110/2016, προϋπολογισμού 7.200,00 €
 11. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λιπαντικών», Α.Μ. 33/2016, προϋπολογισμού 40.535,91 €
 12. Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών δικτύων Κορέστεια Α & Β»

   

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

   

  Αντιδήμαρχος Καστοριάς

  Στεργιόπουλος Ευάγγελος

   

Σας προτείνουμε...

Skip to content