Προσκλήσεις (31η, 32η & 33η) για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31η

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) για ειδική συνεδρίαση και σύσκεψη, με θέμα: 

«Ψήφιση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2017» (σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32η

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:15, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ

1.          

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2.          

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Εισήγηση Δημάρχου

3.          

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2016 Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

4.          

Έγκριση ετήσιου Σχεδίου δράσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

5.          

Έγκριση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

6.          

Έγκριση Προϋπολογισμού – Στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

7.          

Έγκριση ετήσιου Σχεδίου δράσης 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

8.          

Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

9.          

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Δήμου Καστοριάς  «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.

Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου

10.      

Ορισμός υπολόγου έργων ΕΣΠΑ.

Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33η

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 

«Αποδέσμευση και Ανατροπή Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2016»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος  Παπαδόπουλος

Σας προτείνουμε...

Skip to content