Καμία αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για έτος το 2017

Καμία αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για έτος το 2017, αποφασίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς κατά την 22η τακτική συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν.

Διατηρούνται επίσης, στα ίδια επίπεδα τα τέλη, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά την μείωση, που έγινε στο σύνολό τους, κατά την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Σας προτείνουμε...

Skip to content