18η Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας  προσκαλούμε  την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση και σύσκεψη, με θέμα:

«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2015 του Δήμου Καστοριάς». (Σχετ. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  Γεώργιος  Παπαδόπουλος

 

 

 

Σας προτείνουμε...

Skip to content