Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Καστοριάς»

Την ένταξη της Πράξης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Καστοριάς»  στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με επιλέξιμη δαπάνη  832.783,02 €.

Απόφαση Ενταξης Παραλίμνιων Αντλιοστασίων 69ΧΣ7ΛΨ-Δ1Ζ (002)

Σας προτείνουμε...

Skip to content