Ένταξη της Πράξης “Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού”

Την ένταξη της Πράξης “Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού”του Δήμου Καστοριάς στον Άξονα Προτεραιότητας “Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων” αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 1.460.900,00 €.

Απόφαση Ενταξης Αποχέτευσης Κορησού ΩΞΟ17ΛΨ-Ζ84

Σας προτείνουμε...

Skip to content