Ένταξη του Δήμου Καστοριάς στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)

Εφαρμογή Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Πρόσκληση σε Δημάρχους για ΚΕΑ

Σας προτείνουμε...

Skip to content