Επιλογή της Καστοριάς για τέλεση Γάμου

Η επιλογή της Καστοριάς ως τόπου τέλεσης πολιτικού γάμου, από Ρώσους υπηκόους, αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες για ανάπτυξη και ενδυνάμωση των σχέσεων μας σ’ όλους τους τομείς.

ΓΑΜΟΣ1

ΓΑΜΟΣ2

Σας προτείνουμε...