Ανακοίνωση για χορήγηση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη Βιολογική Γεωργία (εαρινές καλλιέργειες 2016)

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 1534/30-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών είναι:

  • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας (ανοιξιάτικη σπορά): από 01/02/2016 έως 15/04/2016
  • Κηπευτικά: από 01/01/2016 έως 15/04/2016
  • Πατάτα: από 01/02/2016 έως 15/05/2016.

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικών σπόρων στη Δ/νση  Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς εντός των ανωτέρω ημερομηνιών.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. από όπου χορηγείται η σχετική άδεια.

Σας προτείνουμε...