Μακεδνός Α.Ε.

makednos_ae_logo

MOΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΛΑΤΟΜΕΙΟ) : 24670 74070 & 85983 

FAX: 24670 85984

ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 24670 21910

ΕΝΥΔΡΕΙΟ: 24670 80229

Email: latomio@makednos.info  &   info@makednos.info   

Διευθύνων Σύμβουλος : Τάτσης Αλέξιος τηλ. 6982878090

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :

 1. Σαναλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
 2. Πετσάλνικου Άννα (Αντιπρόεδρος)
 3. Λιάνος Σωκράτης (μέλος)
 4. Τσαϊρίδης Αλέξανδρος (μέλος)
 5. Διαμαντίδου Ανδρονίκη (μέλος)
 6. Τάτσης Αλέξιος (Δ/νων Σύμβουλος)
 7. Πισμίρης Θεόδωρος (μέλος)
 8. Σαμαράς Κωνσταντίνος (μέλος)
 9. Τσιλίδης Ηλίας( μέλος)
 10. Τερζοπούλου Δήμητρα (μέλος)
 11. Αθανασίου Αθανάσιος (μέλος)